वर्धा, २३ नवम्बर २०१९ (जिन्दगी एक सुहाना सफ़र) कार्यक्रम सम्पन्न